Betaling

Aangezien bij Mind2work mensen in zorg komen die niet op verwijzing van huisarts komen, echter vanuit een persoonlijke ontwikkelingsvraag, zal er vaak geen sprake zijn van een zgn. DSM-IV (V) classificatie op basis waarvan vergoed wordt vanuit zorgverzekering (zie ook de website www.ppdemijnstreek.nl). U zult dus van ons zelf een factuur krijgen voor de geleverde zorg. Wij hanteren hierbij een particulier en bedrijfstarief. Mocht u wel een verwijzing van huisarts hebben en aanmelding overwegen, neem dan contact op via onze website www.ppdemijnstreek.nl.

Tarief particulier: Kosten op aanvraag. 
Tarief bedrijven: Kosten op aanvraag. 
   
Groep MBCT:  Kosten op aanvraag.
   
Groepscoaching: Kosten op aanvraag; start bij voldoende aanmeldingen.

Coaching op locatie is mogelijk na offerte i.v.m. reistijden.